Search
Close this search box.

Markanläggning, snö och isfria markytor

Ett exempel är frostskydd av vatten, frusna rör kan orsaka stora problem EVP har produkter för att förebygga skador och läckage orsakade av frostsprängda rör och vattenledningar. 

Ett annat exempel är markvärme som används på de ytor som ska vara snö och isfria utomhus.

För att hålla ränndalar hängrännor och stuprör snö och isfria används en takanläggning dessa är designade att hålla fri passage för smältvatten. 

EVP DUO MARKVÄRME

EVP DUO för markanläggningar, 230/400 volt.

STYRNING TERMOSTAT

Apparatskåp för styrning av markanläggningar.

STYRNING FUKT TEMPERATUR

Apparatskåp för styrning av markanläggningar. Styrningen sker med fukt och temperaturstyrning.

Takvärmekatalog

Vår nya takvärmekatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.

Markvärmekatalog

Vår nya markvärmekatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.

Frostskyddskatalog

Vår nya frostskyddskatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.