Sök
Stäng denna sökruta.

VÅR AFFÄRSIDÉ & HISTORIA

Allt sedan starten 2003 har vår tekniska förmåga, känsla för funktion och design lett fram till produkter av högsta kvalitet och hållbarhet. Den inställningen har i sin tur fått oss att expandera från startens två anställda till dagens tolv medarbetare och 50 miljoner i omsättning.

KUNDEN I FOKUS
I över 20 års tid har vi fört en ständig dialog med våra kunder. Det gör att vi som aktiva lyssnare får förståelse för våra kunders önskemål, som i sin tur garanterar bästa kvalité och service. Nöjda och lojala kunder är grundläggande för vårt anseende. Ärlighet och integritet i samtliga kontakter med våra kunder är en förutsättning för lönsamma och långsiktiga affärsrelationer. EVP ska förse kunderna med korrekt produktinformation och enbart göra utfästelser om våra produkter och vårt företag som vi kan leva upp till.

MILJÖ & HÅLLBARHET FÖR FRAMTIDENS AFFÄRER
För oss är miljö- och hållbarhetsarbete en viktig strategisk fråga. Vi är helt övertygande om att det kommer vara avgörande i framtiden. Vår målsättning är att också vara branschledande inom hållbarhet och miljö. Vi har under 2022 tagit stora kliv och strävar kontinuerligt att öka vår kompetens inom området.

EVP EN DEL AV LIFCO
Elvärmeprodukter i Skellefteå AB (EVP) ingår i den börsnoterade industrikoncernen Lifco. Vårt huvudkontor med produktion, lager och försäljning ligger i Skellefteå.

INDUSTRI

EVPs har ett stort sortiment av värmekabel för industrins behov, vi har kunskapen av projektera och leverera komplexa värmekabelprojekt. Våra produkter används inom exempelvis petrokemi och tillverkningsindustri.  Även som frostskydd av sprinkleranläggningar.