Sök
Stäng denna sökruta.

OJ STYRNING

Ett exempel är frostskydd av vatten, frusna rör kan orsaka stora problem EVP har produkter för att förebygga skador och läckage orsakade av frostsprängda rör och vattenledningar. 

Ett annat exempel är markvärme som används på de ytor som ska vara snö och isfria utomhus.

För att hålla ränndalar hängrännor och stuprör snö och isfria används en takanläggning dessa är designade att hålla fri passage för smältvatten. 

ETO2 – ETOG-56 Marksensor för temperatur- och fuktavkänning. Stöder rörmontering med ETOK

ETOG-56

Marksensor för temperatur- och fuktavkänning. Stöder rörmontering med ETOK

FÖR ETO2 – ETOG-55 marksensor för temperatur- och fuktavkänning

ETOG-55

Marksensor för temperatur- och fuktavkänning

För hängrännor – ETO2-4550, ETOR-55 och ETF-744/99ETOR-sensorn

För hängrännor – ETO2-4550, ETOR-55 och ETF-744/99ETOR-sensorn är designad för installation i hängrännor,stuprör etc. ETOR-sensorer känner av fukt, medan ETFsensorer mäter temperatur.

STYRNING ETO2

En intelligent allt-i-ett-lösning för is och snösmältning lämplig för alla applikationer som använder vatten- eller elvärme.

Takvärmekatalog

Vår nya takvärmekatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.

Markvärmekatalog

Vår nya markvärmekatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.

Frostskyddskatalog

Vår nya frostskyddskatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.