Sök
Stäng denna sökruta.

Frostskydd, frostfritt vatten

Ett exempel är frostskydd av vatten, frusna rör kan orsaka stora problem EVP har produkter för att förebygga skador och läckage orsakade av frostsprängda rör och vattenledningar. 

Ett annat exempel är markvärme som används på de ytor som ska vara snö och isfria utomhus.

För att hålla ränndalar hängrännor och stuprör snö och isfria används en takanläggning dessa är designade att hålla fri passage för smältvatten. 

Kit Koppling till Vinterslang

Kompatibelt med Gardena

Spolmunstycke till vinterslang

Spolmunstycke, en exceptionellt lätt spol- och bevattningspistol som tål daglig användning

EVP VINTERSLANG

För dig som behöver transportera vatten vintertid har vi vinterslangen, en uppvärmd vinterslang.

An/Avslut STF 10

Lösning för färdigt frostskydd med stickkontakt

Y-Koppling

Lösning för färdigt frostskydd med stickkontakt

Genomföring R15/20

Lösning för färdigt frostskydd med stickkontakt

TERMOSTAT FROSTSVAKT

Lösning för färdigt frostskydd med stickkontakt

Elektronisk termostat Termonic 16090

Sköljtätt utförande tillåter installation i fuktiga rum, samt
utomhus.

EVP DUO

EVP DUO klarar av långa sträckor invändigt i vattenrör
upptill 400 meter.

EVP GRÖN FROSTSKYDD

EVP Grön frostskydd, är en värmekabel i halogenfritt utförande.

EVP STF VÄRMEKABEL

EVP’s dricksvattengodkända frostskydd är en värmekabel i halogenfritt utförande.

ETI 1551 med givarkabel

ETI 1551 är en DIN monterad termostat för användning tillsammans med EVP’s värmekablar.

Takvärmekatalog

Vår nya takvärmekatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.

Markvärmekatalog

Vår nya markvärmekatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.

Frostskyddskatalog

Vår nya frostskyddskatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.