Sök
Stäng denna sökruta.

TERMOSTAT FROSTSVAKT

Lösning för färdigt frostskydd med stickkontakt

Termostat Frostvakt är en elektroniskt styrd inpluggad termostat, som aktiverar värme då den förvalda temperaturgränsen nås. Välj därför
och knappa in temperatur mellan -30 grader ända upp till 120 grader (felmarginal ±1 grad). T o m kondensvatten förhindras nå exempelvis
kylmaskiner och luftvärmepumpar. I termostaten väljs start- och stopptemperatur. De valda temperaturerna
styrs enkelt via knappar och exponeras på termostatens display. En sensor med tre meter lång kabel, helst skyddad av isolering, placeras direkt på de rör som används. Omgivningen styr,
placera därför aldrig sensorn så att den kan nås av direkt solljus.
Viktigt: Anslut alltid termostat och värmekabel till jordade uttag.

Produktblad: EVP Frostvakt 240111

Manual: EVP Manual Frostvakt 240111