Sök
Stäng denna sökruta.

Takanläggning, snö och issmältning Takavvattning

Ett exempel är frostskydd av vatten, frusna rör kan orsaka stora problem EVP har produkter för att förebygga skador och läckage orsakade av frostsprängda rör och vattenledningar. 

Ett annat exempel är markvärme som används på de ytor som ska vara snö och isfria utomhus.

För att hålla ränndalar hängrännor och stuprör snö och isfria används en takanläggning dessa är designade att hålla fri passage för smältvatten. 

EVP Clic

EVP Clic är en snabbkoppling för takanläggningar, finns i två varianter.

QUICK BOND SÄTTLIM

Sättlim för fastsättning av värmekabel i takavvattningsanläggningar i hängrännor eller ränndalar.

Dragavlastare

Dragavlastare till bland annat stuprör vid montering
av värmekabel i takavvattning.

EVP clic avslut

EVP clic avslut är en avslutsats som avvänds när EVP Clic installeras.

 

 

 

An och Avslut EVP STR 15/30

An och Avslut används för an och avslut av värmekabeln.

Clips för hängränna

EVP clips är ett clips för fastsättning av värmekabeln
i en hängränna

EVP Clic

EVP Clic är en snabbkoppling för takanläggningar, finns i två varianter. EVP Clic kan ansluta tre slingor och matning för ström.

STYRNING TERMOSTAT

Apparatskåp för styrning av takanläggningar. Styrningen sker med max min temperatur.

STYRNING FUKT TEMPERATUR

Apparatskåp för styrning av takanläggningar. Styrningen sker med fukt och temperaturstyrning.

EVP STR VÄRMEKABEL

EVP STR 15/30 W/m. Är en självreglerande värmekabel optimal för att förhindra isbildning i hängrännor och stuprör.

Takvärmekatalog

Vår nya takvärmekatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.

Markvärmekatalog

Vår nya markvärmekatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.

Frostskyddskatalog

Vår nya frostskyddskatalog är nu här och du har möjlighet att bläddra igenom den digitalt redan nu. Klicka på länken nedan för att läsa och ladda hem katalogen.