Sök
Stäng denna sökruta.

EVP DUO MARKVÄRME

EVP DUO för markanläggningar, 230/400 volt.

Håll rent från snö och is med vår markvärme på entréer, garagenedfarter, trappor, ramper, lastkajer, i princip alla ytor utomhus som ska vara snö och isfria. Med hjälp av vår kunskap tar vi fram rätt effektbehov beroende på var i landet som anläggningen ska installeras för optimalt resultat.

Anläggningen installeras under betong, stenplattor eller asfalt. Slipp sedan att sanda eller salta dessa ytor även att skotta.

Anläggningen styrs med hjälp av antingen en termostatstyrning eller med hjälp av en styrning fukt och temperatur. Termostatstyrning arbetar med förbestämda grader när den ska starta och stänga, allt för att få en snö och is yta. Vid styrning fukt och temperatur startar anläggningen endast vid de faktiska tillfällen den behöver arbeta.

Denna styrning har en optimal driftsekonomi.

Produktblad: produktblad-evp-duo-markvarme

Installationsanvisning: markvärme Installationsanvisning

Installationsprodokoll: Installationsprotokoll markvärme