Sök
Stäng denna sökruta.

VÅR VÄRDEGRUND

SÄKERHET OCH PRODUKTKVALITÈ
Amik ska leverera produkter och tjänster av högt värde, kvalitet och pålitlighet. Produktsäkerhet är av allra högsta betydelse. Samtliga Amik  produkter och tjänster skall följa regler och förordningar. Vårt åtagande och engagemang för kundtillfredsställelse omfattar även tillhandahållande av en högkvalitativ eftermarknad med snabb och effektiv behandling av våra kunders angelägenheter.

KVALITÉ ÄR HÅLLBARHET
Kan det vara för bra kvalitet på en produkt? Ja, den frågan ställde vi oss när vårt lokala kraftverk var inne och ville reparera sin värmematta, den som såldes av oss 1987. Svaret var självklart nej, eftersom vi pratar om miljö och hållbarhet. Att kunna tillverka produkter av så hög kvalitet, som går att reparera – det är hållbarhet på riktigt!

POSITIVA FÖRÄNDRINGAR TILLSAMMANS
Vi vet att vi kan uppnå hållbarhet genom att lyssna på våra kunder och vara öppen för feedback. Genom att vara öppen och inkluderande inför varandra, kan vi skapa produkter och arbetssätt som är bättre allas vår framtid.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Amik skall informera sina leverantörer om företagets värderingar och affärsprinciper. Vi ska inte ha affärsrelationer med leverantörer som bryter mot tillämplig lagstiftning, inte upprätthåller grundläggande mänskliga rättigheter och åsidosätter miljöfrågor.

MYCKET HJÄRTA
Vår filosofi är att ha en så trivsam arbetsmiljö som möjligt. Vi är helt övertygade att vi kommer att bli bättre på alla plan, om vi har medarbetare som trivs med varandra och mår bra. Lyckas vi med det, kommer vi att kunna få bättre förutsättningar att kunna ta ett personligt ansvar för hållbarhet, miljö och mycket, mycket mer.

RESPEKT FÖR ANDRA
I alla våra kontakter med kunder, andra samarbetspartners och medarbetare ska vi respektera dem alla som människor med lika värde utan hänsyn till rang, religion, ålder, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning, politisk övertygelse, medlemskap i fackförening, civilstånd eller handikapp. Sålunda skall vi anstränga oss för att lyssna och respektera varje individs åsikt, även om vi inte delar den.

ÖPPENHET
Det är av yttersta vikt att vi skapar en atmosfär där människor vågar vara öppna. För att uppnå detta måste vi öppet erkänna våra misstag. Det är naturligt att varje människa kan göra misstag.

SAKLIGHET
Vi ska sträva efter att fatta bästa möjliga beslut i varje enskilt fall. Besluten skall uteslutande baseras på fakta utan förutfattade meningar. Fördomar, övertygelse och stolthet skall inte påverka besluten.