Search
Close this search box.

HTSX Kabel

HTSX självreglerande värmekablar är utformade speciellt för
processtemperaturunderhåll eller frostskydd där kapacitet för hög
temperaturexponering krävs. HTSX tål temperaturexponeringar i
samband med ångrengöring.

HTSX kablar är certifierade för användning i vanliga (icke klassificerade)
områden och i områden med explosionsrisk i enlighet
med ATEX-direktivet och IEC Ex Schema.
Frostskydd och Temperaturunderhåll upptill 121° C
Maximal exponeringstemperatur 250° C
Tillgänglig effekt 15, 32, 48, 64 W/m vid 10°C
Matning 230 volt

Produktblad: HTSX