Search
Close this search box.

BSX Kabel

BSX självreglerande värmekablar är utformade för att tillhandahålla
frostskydd eller processtemperaturunderhåll, för metalliska
och icke-metalliska rörledningar, tankar och utrustning.

BSX kablar är certifierade för användning i vanliga (icke klassificerade)
områden och i områden med explosionsrisk i enlighet med
ATEX-direktivet och IEC Ex Schema.
Frostskydd och temperaturunderhåll upptill 65°C
Maximal exponeringstemperatur 85° C
Tillgänglig effekt: 9, 15, 25, 32 W/m vid 10°C
Matning 230 volt
Finns med Fluorpolymer yttermantel.

Produktblad: BSX